Kopírování obsahu z dokumentů

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje kopírovat text, obrázky a tabulky z dokumentů a přenášet je do jiných aplikací. Můžete kopírovat obsah oskenovaných stránek a obrázků bez rozpoznávání celého dokumentu nebo jeho převodu do upravitelného formátu. Vybraná data se zkopírují do schránky a lze je poté vložit do jakékoli aplikace, která podporuje vkládání ze schránky.

V části "Přidávání obrázků bez zpracování" se popisuje způsob otevírání dokumentů v aplikaci ABBYY FineReader bez jejich rozpoznávání.

Kopírování obsahu:

  1. Použijte nástroj , , nebo v okně Obraz a vyberte část dokumentu, kterou chcete zkopírovat.
  2. Klikněte na tlačítko v místním panelu nástrojů nebo klikněte pravým tlačítkem myši na zvolenou oblast a poté klikněte na možnost Číst a kopírovat do schránky v místní nabídce.
  3. Vložte obsah do jiné aplikace.

Kopírování několika stránek:

  1. Na panelu Stránky vyberte stránky, které chcete zkopírovat.
  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na vybrané stránky, klikněte na možnost Uložit vybrané stránky jako nebo Odeslat vybrané stránky do… v místní nabídce a poté zvolte aplikaci, do níž chcete stránky vložit.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article