Копиране на съдържание от документи

ABBYY FineReader позволява да копирате текст, изображения и таблици от документи и да ги вмъквате в други приложения. Можете да копирате съдържание от сканирани страници и изображения, без да разпознавате целия документ или да го конвертирате в редактируем формат. Избраното съдържание ще бъде копирано в клипборда и може да се вмъкне във всяко приложение, което поддържа копиране от клипборд.

Разделът "Добавяне на изображения без обработка" описва как да отворите документи в ABBYY FineReader, без да ги разпознавате.

За да копирате съдържание:

  1. Използвайте  , , или инструмента в прозореца Изображение, за да изберете частта от документа, която искате да копирате.
  2. Щракнете върху бутона в изскачащата лента с инструменти или щракнете с десен бутон върху избраната област и после върху Прочети и копирай в клипборд в контекстното меню.
  3. Вмъкнете съдържанието в друго приложение.

За да копирате няколко страници:

  1. Изберете страниците, които искате да копирате, в панел Страници.
  2. Щракнете с десен бутон върху избраните страници и щракнете върху Запис на избрани страници като или Изпрати избрани страници в… от контекстното меню, после изберете приложението, в което искате да вмъкнете страниците.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article