Автоматизирани задачи

(само за ABBYY FineReader Corporate)

В ABBYY FineReader можете да използвате вградените и персонализирани автоматизирани задачи за обработка на Вашите документи. Можете да организирате задачите си в диалоговия прозорец Мениджър на задачи….

  • За да отворите Мениджър на задачи, изберете Инструменти> Мениджър на задачи… или натиснете Ctrl+T.

Лентата с инструменти в горния край на Мениджър на задачи съдържа бутони за създаване, промяна, копиране, изтриване, импортиране и експортиране на задачи.

За да обработите документ като използвате конкретна автоматизирана задача, стартирайте задачата от раздела Мои задачи в прозореца Задача.

Вижте също:

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article