Разпознаване на документи

ABBYY FineReader използва технологии за оптично разпознаване на символи (OCR), за да конвертира изображения на документи в редактируем текст. Преди разпознаването програмата анализира структурата на целия документ и открива областите, които съдържат текст, баркодове, изображения и таблици. Качеството на разпознаване може да се подобри чрез избиране на правилните език на документа, режим на прочитане и тип печат преди разпознаването.

По подразбиране документите на ABBYY FineReader се разпознават автоматично. При автоматичното разпознаване се използват текущите настройки на програмата.

Съвет: Можете да изключите автоматичния анализ и OCR на новодобавени изображения от раздел Сканиране/Отваряне в диалоговия прозорец Опции (Инструменти> Опции…).

В някои случаи OCR процесът може да бъде стартиран ръчно. Например, ако сте забранили автоматичното разпознаване, ръчно сте избрали зони в изображение или сте променили следните настройки в диалоговия прозорец Опции (Инструменти> Опции…):

  • езиците за разпознаване в раздел Документ
  • типа на документа в раздел Документ
  • цветовия режим в раздел Документ
  • настройките на разпознаване в раздел Четене.
  • шрифтовете, които да се използват в раздел Четене

За да стартирате OCR процеса ръчно:

  • Щракнете върху бутонa Прочети от главната лента с инструменти или
  • Изберете Прочети документ от меню Документ

Съвет: За да разпознаете избраната област или страница, използвайте подходящите опции в менюта Страница и Област или използвайте контекстното меню.

Вижте също:

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article