Rozpoznávání dokumentů

Aplikace ABBYY FineReader používá k převádění dokumentů na upravovatelný text technologii OCR (optické rozpoznávání znaků). Před rozpoznáváním OCR program analyzuje strukturu celého dokumentu a zjistí oblasti, které obsahují text, čárové kódy, obrázky a tabulky. Kvalitu rozpoznávání OCR lze zvýšit volbou správného jazyka dokumentu, čtecího režimu a typu tisku před rozpoznáváním.

Dokumenty aplikace ABBYY FineReader jsou ve výchozím nastavení analyzovány automaticky. Pro automatické rozpoznávání jsou použita aktuální nastavení programu.

Tip: Automatickou analýzu a rozpoznávání OCR nově přidaných obrazů můžete zakázat v kartě Skenovat/Otevřít dialogového okna Možnosti (Nástroje> Možnosti…).

Proces OCR lze v některých případech spustit ručně. Pokud jste například zakázali automatické rozpoznávání, ruční výběr oblasti obrazu nebo jste změnili následující nastavení v dialogovém okně Možnosti (Nástroje > Možnosti…):

  • jazyk rozpoznávání na kartě Dokument
  • typ dokumentu na kartě Dokument
  • režim barev na kartě Dokument
  • možnosti rozpoznávání na kartě Číst
  • použité písmo na kartě Číst

Ruční spuštění rozpoznávání OCR:

  • Klikněte na tlačítko Načíst na hlavním panelu nástrojů, nebo
  • klikněte na položku Číst dokument v nabídce Dokument

Tip: Pro rozpoznávání zvolené oblasti nebo stránky použijte příslušné možnosti nabídek Stránka a Oblast, nebo použijte místní nabídku.

Viz také:

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article