Skupinová práce v síti LAN

Aplikace ABBYY FineReader poskytuje nástroje a možnosti pro zpracovávání dokumentů ve spolupráci s dalšími uživateli prostřednictvím sítě. Několik uživatelů může sdílet stejné uživatelské jazyky a jejich slovníky.

Chcete-li uživatelské slovníky a jazyky zpřístupnit více uživatelům:

 1. Vytvořte/otevřete nějaký dokument aplikace ABBYY FineReader a pro dokument vyberte požadované možnosti skenování a OCR.
 2. Zadejte složku, v níž budou uživatelské slovníky uloženy. Tato složka by měla být přístupná všem síťovým uživatelům.

Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou uživatelské slovníky uloženy ve složce %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

V případě, že máte počítač s operačním systémem Windows XP, výchozí cesta je %Userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Jak zadat složku:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Možnosti… a chcete-li otevřít dialogové okno Možnosti klikněte na kartu Pokročilé nastavení, poté klikněte na tlačítko Uživatelské slovníky….
 2. V otevřeném dialogovém okně klikněte na položku Procházet… a vyberte složku.
 3. Své uživatelské vzory a jazyky uložte do souboru *.fbt:
  1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Možnosti… a poté klikněte na kartu Číst v dialogovém okně Možnosti.
  2. Na záložce Uživatelské vzory a jazyky klikněte na tlačítko Uložit do souboru….
  3. V dialogovém okně Uložit možnosti zadejte název *.fbt souboru a složku, do níž má být soubor uložen. Tato složka by měla být přístupná všem síťovým uživatelům.
 4. Nyní mají ostatní uživatelé přístup k uživatelským jazykům a slovníkům. Aby je mohli využívat, musejí načíst soubor *.fbt, který jste vytvořili v kroku 3 a zadat cestu ke složce s vlastními slovníky, které jste vytvořili v kroku 2.

Důležité! Aby uživatelé měli přístup k uživatelským slovníkům, vzorům a jazykům, musí mít oprávnění pro čtení a zápis pro složky, v nichž jsou uloženy.

Chcete-li zobrazit seznam dostupných uživatelských jazyků, otevřete dialogové okno Jazykový editor kliknutím na položku Jazykový editor… v nabídce Nástroje. Jazyky jsou uvedeny pod Uživatelské jazyky.

Je-li uživatelský jazyk používán více uživateli, platí pro něj přístup "jen pro čtení" a uživatelé nebudou moci měnit jeho vlastnosti. Slova lze však přidávat do uživatelského slovníku a odstraňovat z něj.

Je-li nějaký slovník upravován některým z uživatelů, je ostatním uživatelům dostupný pouze ve formě "jen pro čtení", což znamená, že jej uživatelé mohou používat k provádění OCR a ke kontrole pravopisu, nemohou však přidávat ani odebírat slova.

Všechny změny, provedené uživatelem v uživatelském slovníku, budou dostupné všem uživatelům, kteří zvolili složku, v níž je tento slovník uložen. Změny se u uživatelů projeví až po restartu aplikace ABBYY FineReader.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article