Pokud text obsahuje mnoho odborných termínů nebo neobvyklých výrazů

Aplikace ABBYY FineReader 12 kontroluje rozpoznaná slova podle svého interního slovníku. Pokud text obsahuje mnoho odborných termínů, zkratek a vlastních jmen, lze kvalitu rozpoznávání zvýšit přidáním těchto slov do slovníku.

  1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz   Zobrazit slovníky….
  2. V dialogovém okně Uživatelské slovníky vyberte požadovaný jazyk a klikněte na položku Zobrazit….
  3. Otevře se dialogové okno Slovník. V tomto dialogovém okně zadejte slovo a klikněte na položku Přidat nebo vyberte slovo a klikněte na položku Odstranit.

Pokud již slovník obsahuje slovo, které se pokoušíte přidat, zobrazí se zpráva s oznámením, že slovo, které se pokoušíte přidat, již ve slovníku je.

Uživatelské slovníky vytvořené v předchozích verzích aplikace ABBYY FineReader (tj. ve verzích 9.0, 10 a 11) lze importovat.

  1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Zobrazit slovníky…, vyberte požadovaný jazyk a klepněte na možnost Zobrazit….
  2. Otevře se dialogové okno Slovník. V tomto dialogovém okně klikněte na tlačítko Importovat… a vyberte soubor slovníku, který chcete importovat (musí mít příponu *.pmd, *.txt nebo *.dic).

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article