Ukládání výsledků do aplikace Microsoft SharePoint

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládat rozpoznaný text do jednoho síťového zdroje – na webovou stránku, do online knihovny atd.

Uložení rozpoznaného textu do aplikace Microsoft SharePoint:

  1. Klikněte na položku nabídky nebo na tlačítko panelu nástrojů, které dokument ukládají v požadovaném formátu.
  2. V dialogovém okně, které se otevře, zadejte název souboru a adresu síťové složky, do které si jej přejete uložit.

Tip: Klikněte nA Možnosti formátu…, chcete-li změnit možnosti ukládání souboru.

  1. V případě vícestránkového dokumentu vyberte požadované možnosti ukládání z rozevíracího seznamu Možnosti souboru.
  2. Chcete-li dokument po uložení otevřít, vyberte možnost Po uložení otevřít dokument.
  3. Klikněte na položku Uložit.

Důležité!

  • Po zkopírování z prohlížeče musí adresa síťové složky vypadat následovně: http://Server/share. Správnou adresu můžete získat kliknutím pravým tlačítkem myši na požadovanou složku a kliknutím na položku Kopírovat adresu odkazu... v místní nabídce.
  • Adresu síťové složky můžete také zkopírovat z Průzkumníka Windows. V tomto případě by adresa měla vypadat takto: \\Server\share.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article