Sonuçları Microsoft SharePoint'e Kaydetme

ABBYY FineReader tanınan metni bir ağ kaynağına; örneğin bir web sitesi veya çevrimiçi kütüphaneye kaydetmenize olanak tanır.

Tanınan metni Microsoft SharePoint'e kaydetmek için:

  1. Belgeyi istenen biçimde kaydeden bir menü öğesi veya araç çubuğu düğmesine tıklayın.
  2. Açılan pencerede, dosyanın adını ve dosyayı kaydetmek istediğiniz ağ klasörü adresini belirleyin.

İpucu: Dosyanın kayıt seçeneklerini değiştirmek istiyorsanız Biçim seçenekleri…'ne tıklayın.

  1. Çok sayfalı bir dosya söz konusuysa, Dosya seçenekleri açılır listesinden istediğiniz kayıt seçeneklerini seçin.
  2. Belgenin kaydedildikten sonra açılmasını istiyorsanız Kaydettikten sonra belgeyi aç'ı seçin.
  3. Kaydet'e tıklayın.

Önemli!

  • Ağ klasörü adresini bir tarayıcıdan kopyaladıysanız, şuna benzediğinden emin olun: http://Server/share. İlgili klasöre sağ tıklayıp kısayol menüsünden Bağlantı adresini kopyala... seçeneğine tıklayarak doğru adresi alabilirsiniz.
  • Ayrıca ağ klasör adresini Windows Explorer'dan da kopyalayabilirsiniz. Bu durumda, adres şöyle olmalıdır: \\Server\share.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article