Resim Algılanmamışsa

Resim alanları belgenizde bulunan resimleri işaretler. Bir metin bölümünün tanınmasını istemiyorsanız, Resim alanını da kullanabilirsiniz. Program bir resmi otomatik olarak algılayamazsa, resmin etrafına manüel olarak resim çizmek için Resim aracını kullanın.

  1. Görüntü penceresinin üstündeki araç çubuğunda aracını seçin ve ardından fareyi kullanarak görüntünüzdeki resmin etrafına dikdörtgen çizin.
  2. OCR işlemini tekrar gerçekleştirin.

Belgenizde resim üzerine basılı metin varsa, resmin etrafına Arka Plan Resmi alanı çizin.

  1. Görüntü penceresinde, araç çubuğundan aracını seçin ve resmin etrafına çerçeve çizin.

Not: Araç çubuğunda bu aracı görmüyorsanız, siz ekleyin. Ayrıntılı yönergeler için Araç Çubukları'na bakın.

  1. OCR işlemini başlatın.

Mevcut bir alanı Resim veya Arka Plan Resmi alanı olarak değiştirebilirsiniz. Alana sağ tıklayın, ardından Alan Türünü Değiştir > Resim veya Alan Türünü Değiştir > Arka Plan Resmi öğesine tıklayın.

Alan türleri ve alanların düzenlenmesi hakkında detaylı bilgi için, bkz. Alanlar Yanlış Algılanıyorsa.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article