Hvis et billede ikke bliver registreret

Billed-områder markerer billederne i dit dokument. Du kan også bruge Billedeområder, hvis du ikke ønsker, at et tekstfragment skal genkendes. Hvis programmet ikke automatisk finder et billede, så brug Billed-redskabet til manuelt at tegne et billedområde omkring billedet.

  1. På værktøjslinien øverst på Billed-vinduet vælges redskabet, og derefter bruges musen til at trække et rektangel rundt om området på dit billede.
  2. Kør OCR-processen igen.

Hvis der er tekst trykt over et billede i dit dokument, så tegn et Baggrundsbillede-område omkring dette billede.

  1. I vinduet Billede skal du vælge værktøjet på værktøjslinjen og trække en ramme rundt om billedet.

Bemærk: Hvis du ikke ser dette værktøj på værktøjslinjen, skal du tilføje det. Se Værktøjslinjer for detaljerede instruktioner.

  1. Start OCR-processen.

Du kan ændre et eksisterende område til Billede eller Baggrundsbillede. Højre-klik på området og klik derefter på Skift områdetype til > Billede eller Skift områdetype til > Baggrundsbillede.

Læs mere om områdetyper og redigering af områder, se Hvis områder registreres forkert.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article