Ако не е открито изображение

Областите с изображение маркират изображенията, които се съдържат в документа Ви. Можете също да използвате областите с изображение, ако не желаете текстов фрагмент да бъде разпознаван. Ако програмата не може автоматично да открие изображение, използвайте инструмента Изображение, за да очертаете ръчно област с изображение около изображението.

  1. От лентата с инструменти в горната част на прозорец Изображение изберете инструмента и използвайте мишката, за да очертаете правоъгълник около изображението си.
  2. Стартирайте отново процеса на разпознаване.

Ако във Вашия документ има текст, отпечатан върху изображение, очертайте област с фоново изображение около изображението.

  1. В прозореца Изображение изберете инструмента от лентата с инструменти и очертайте рамка около изображението.

Забележка: Ако не виждате този инструмент в лентата с инструменти, добавете го. За подробни инструкции вижте Ленти с инструменти.

  1. Стартирайте процеса на разпознаване.

Можете да промените съществуваща област на Изображение или Фоново изображение. Щракнете с десен бутон върху областта и после върху Промяна на типа област на > Изображение или Промяна на типа област на > Фоново изображение.

За повече информация относно типовете области и редактирането им вижте Ако области не са открити правилно.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article