Изпращане на резултати от разпознаване по e-mail

С ABBYY FineReader можете да изпращате резултатите от разпознаването по e-mail във всеки от поддържаните формати, с изключение на HTML.

За изпращане на документ по e-mail:

 1. От меню Файл изберете E-mail > Документ…
 2. От диалоговия прозорец, който се отваря, изберете
  • формата, в който документът трябва да бъде съхранен
  • една от опциите за запис: запис на всички страници в един файл, запис на всяка страница в отделен файл или разделяне на документа на файлове според празните страници
 3. Щракнете върху OK. С приложения файл или съответно файлове ще бъде създадено e-mail съобщение. Определете получателя и изпратете съобщението.

Можете също да изпратите по e-mail изображенията на страниците от документа.

Изпращане на изображения по e-mail:

 1. От меню Файл изберете E-mail > Изображения…
 2. От диалоговия прозорец, който се отваря, изберете
  • формата, в който документът трябва да бъде съхранен
  • Изпрати като графичен файл с множество страници, ако е необходимо да се изпратят изображения като многостраничен файл.
 3. Щракнете върху OK. С приложения файл или съответно файлове ще бъде създадено e-mail съобщение. Просто определете получателя и изпратете съобщението.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article