Използван е неправилен шрифт или някои символи са заменени с "?" или "?"

Ако видите "?" или "□" вместо букви в прозореца Текст, проверете дали шрифтовете, избрани за показване на разпознатия текст съдържат всички символи, използвани в текста.

За подробности вижте  "Необходими шрифтове."

Можете да промените шрифта в разпознатия текст, без да стартирате процеса на разпознаване отново.

За да промените шрифта в кратък документ:

  1. Изберете част от текста, в която някои от символите са показани неправилно.
  2. Щракнете с десния бутон и изберете Свойства от контекстното меню.
  3. В панел Свойства на текста изберете желания шрифт. Шрифтът на избраната част от текста ще се промени съответно.

За да промените шрифт в дълъг документ, в който се използват стилове:

  1. От меню Инструменти изберете Редактор на стил…
  2. В диалоговия прозорец Редактор на стил изберете желания стил и променете шрифта му.
  3. Щракнете върху OK. Шрифтът във всички части на документа, които използват този стил, ще се промени съответно.

Важно! Ако документ на ABBYY FineReader е бил разпознат или редактиран на друг компютър, текстът в документа може да се показва неправилно на Вашия компютър. В този случай се уверете, че всички шрифтове, използвани в документа, са инсталирани на Вашата машина.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article