Якщо в тексті некоректно відображається шрифт

Якщо у вікні Текст замість деяких літер стоять значки «?» або «□», перевірте використовувані шрифти: вони повинні містити всі символи мови документа.

Докладніше див. «Шрифти, необхідні для коректного відображення символів підтримуваних мов у редакторі ABBYY FineReader».

Ви можете змінити шрифт у вже розпізнаному документі, не запускаючи процес розпізнавання ще раз.

Як змінити шрифт, якщо у вас невеликий документ:

  1. Виділіть абзац, у якому некоректно відображається шрифт.
  2. У його контекстному меню виберіть пункт Властивості.
  3. На панелі Параметри тексту у списку шрифтів виберіть шрифт.

Виділений абзац буде відображатися вказаним шрифтом.

Як змінити шрифт у великому документі, в якому форматування тексту визначено стилями:

  1. У меню Сервіс виберіть пункт Редактор стилів….
  2. У діалозі Редактор стилів, що відкрився, виберіть стиль і змініть шрифт.
  3. Натисніть кнопку ОК.

Властивості стилю буде змінено. Весь текст, форматування якого визначено цим стилем, буде відображатися вказаним шрифтом.

Увага! У документі ABBYY FineReader, розпізнаному або відредагованому на іншому комп’ютері, може некоректно відображатися розпізнаний текст. Переконайтеся, що на вашому комп’ютері інстальовано шрифти, які використовуються в цьому документі.

14.01.2020 17:26:22


Please leave your feedback about this article