Felaktigt teckensnitt anvands eller sa har nagra tecken ersatt med "?" eller "?"

Om du ser ett "?" eller "□" istället för bokstäver i fönstret Text kan du kontrollera om teckensnitten som har valts för den tolkade texten innehåller alla tecken som behövs i din text.

Mer information finns i "Nödvändiga teckensnitt."

Du kan ändra typsnittet i den tolkade texten utan att starta OCR-processen igen.

Så här ändrar du teckensnittet i ett litet dokument:

  1. Markera ett textstycke där några tecken visas felaktigt.
  2. Högerklicka på markeringen och välj sedan Egenskaper på snabbmenyn.
  3. På panelen Textegenskaper ska du välja ett annat teckensnitt. Typsnittet i den markerade texten ändras.

Om du vill ändra teckensnittet i ett långt dokument där stilar har tillämpats ska du:

  1. Gå till menyn Verktyg och klicka på Formatmallsredigeraren….
  2. I dialogrutan Formatmallsredigeraren ska du välja önskad stil och ändra dess teckensnittet.
  3. Klicka på OK. Typsnittet ändras i alla textfragment som använder den här formatmallen.

Viktigt! Om ett ABBYY FineReader-dokument har tolkats eller redigerats på en annan dator kan texten i dokumentet visas felaktigt på din dator. Om detta inträffar kontrollerar du att alla teckensnitt som har använts i dokumentet finns installerade på din dator.

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article