Nieprawidłowa czcionka lub niektóre znaki zmienione na „?” albo „?”

Jeśli w oknie Tekst zamiast niektórych znaków są wyświetlane znaki „?” lub „□”, należy sprawdzić, czy czcionki wybrane do wyświetlenia rozpoznanego tekstu zawierają wszystkie znaki użyte w tekście.

Szczegółowe informacje znajdują się w części „Wymagane czcionki”.

Istnieje możliwość zmiany czcionki rozpoznanego tekstu bez ponownego uruchamiania rozpoznawania OCR.

Aby zmienić czcionkę w małym dokumencie:

  1. Wybierz fragment tekstu, w którym niektóre ze znaków nie zostały prawidłowo wyświetlone.
  2. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz polecenie Właściwości.
  3. W panelu Właściwości tekstu wybierz żądaną czcionkę. Zostanie zmieniona czcionka zaznaczonego fragmentu tekstu.

Aby zmienić czcionkę w dużym dokumencie, w którym używane są style:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Edytor stylu….
  2. W oknie dialogowym Edytor stylów wybierz odpowiedni styl i zmień jego czcionkę.
  3. Kliknij przycisk OK.  Zostanie zmieniona czcionka wszystkich fragmentów tekstu z danym stylem.

Ważne! Jeśli dokument programu ABBYY FineReader został rozpoznany lub był modyfikowany na innym komputerze, tekst w dokumencie na Twoim komputerze może być wyświetlany nieprawidłowo. W takim wypadku należy się upewnić, że na komputerze zostały zainstalowane wszystkie czcionki użyte w tym dokumencie.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article