Zadania Microsoft Word

Zadania dostępne w oknie Szybki start na karcie Zadanie umożliwiają skanowanie i konwersję papierowych dokumentów na edytowalne pliki programu Microsoft Word. Zostaną użyte aktualnie wybrane opcje programu. W celu dostosowania opcji konwersji należy użyć zadań dostępnych na karcie Microsoft Word.

 1. Z listy rozwijanej Język dokumentu w górnej części okna wybierz języki dokumentu.
 2. Z listy rozwijanej Tryb koloru wybierz tryb kolorowy lub czarno-biały.

Ważne! Po przekonwertowaniu dokumentu na czarno-biały nie będzie można przywrócić pełnych kolorów.

 1. Zdefiniuj opcje dokumentu po prawej stronie okna:
  • Opcje układu dokumentu
  • Jeśli obrazy mają zostać zachowane w dokumencie docelowym, zaznacz opcję Zachowaj obrazy.
  • Wybierz opcję Zachowaj nagłówki i stopki, jeśli w dokumencie docelowym mają zostać zachowane nagłówki i stopki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji zapisu dla programu Microsoft Word, zapoznaj się z częścią „Zapisywanie edytowalnych dokumentów”.

 1. Kliknij przycisk wybranego zadania:
  • Opcja Skanuj do programu Microsoft Word umożliwia zeskanowanie papierowego dokumentu i jego konwersję na format programu Microsoft Word.
  • Opcja Obraz lub plik PDF do Microsoft Word umożliwia konwersję dokumentów PDF i obrazów na format programu Microsoft Word.
  • Opcja Zdjęcie do Microsoft Word umożliwia konwersję zdjęć dokumentów na format programu Microsoft Word.

W rezultacie zostanie utworzony nowy dokument programu Microsoft Word zawierający tekst oryginalnego dokumentu.

Ważne! Przy wykonywaniu zadania wbudowanego wykorzystywane są aktualnie wybrane opcje programu. W przypadku zmiany którejkolwiek z nich należy ponownie uruchomić zadanie.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article