Praca z internetowymi usługami przechowywania plików

Program ABBYY FineReader umożliwia otwieranie obrazów i plików PDF z internetowych przestrzeni dyskowych takich jak Dropbox, SkyDrive czy Google Drive oraz pozwala na zapisywanie w nich rozpoznanych tekstów. Dostęp do internetowych przestrzeni dyskowych można uzyskać w łatwy sposób w oknach dialogowych otwierania i zapisywania plików programu ABBYY FineReader.

Aby otworzyć obraz lub plik PDF z internetowej przestrzeni dyskowej:

  1. W programie ABBYY FineReader kliknij przycisk Otwórz lub z menu Plik wybierz polecenie Otwórz plik PDF lub obraz….
  2. W oknie dialogowym Otwieranie obrazu kliknij kartę Ulubione lub Ostatnie miejsca i wybierz usługę.

  1. Wybierz jeden lub więcej obrazów.
  2. W przypadku dokumentu wielostronicowego określ zakres stron.
  3. W razie potrzeby można włączyć opcję Automatycznie przetwarzaj dodawane strony.

Podpowiedź: Kliknij polecenie Opcje…, aby zdefiniować opcje przetwarzania i przetwarzania wstępnego. Na przykład można w ten sposób sprawić, aby program poprawiał określone usterki obrazu, analizował albo rozpoznawał obrazy podczas ich dodawania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części „Opcje skanowania i otwierania”.

Uwaga: Jeśli otwarty jest dokument programu ABBYY FineReader, obrazy stron zostaną dodane na jego końcu. W przeciwnym wypadku zostanie utworzony nowy dokument programu ABBYY FineReader.

W podobny sposób można zapisać rozpoznane teksty w internetowych przestrzeniach dyskowych.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article