Prywatność danych

Szanujemy prywatność użytkowników i dokładamy wszelkich starań, by chronić dane osobowe użytkowników. Jakiekolwiek dane od użytkowników będziemy zbierać, przetwarzać i wykorzystywać pod warunkiem zachowania poufności oraz w ramach niniejszej Polityki prywatności.

Możemy wysyłać do użytkownika wiadomości e-mail zawierające informacje o nowych produktach, cenach, ofertach specjalnych oraz inne informacje o firmie i produktach tylko w wypadku, gdy użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od nas takich informacji przez wybranie odpowiedniej opcji w oknie dialogowym rejestracji produktu. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od nas usunięcia jego adresu e-mail z listy mailingowej.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article