Rejestracja programu ABBYY FineReader

Zalecamy rejestrację programu ABBYY FineReader 12.

Uwaga: Ta czynność jest zwykle nieobowiązkowa. Tym niemniej niektórych wersji programu udostępnianych bezpłatnie można używać tylko po dokonaniu rejestracji.

Program ABBYY FineReader można zarejestrować na kilka sposobów:

  • Dokonując rejestracji podczas aktywacji programu. Jeśli nie zarejestrowano programu podczas aktywacji, można to zrobić później.
  • Klikając w menu Pomoc polecenie Zarejestruj teraz… i podając dane potrzebne do rejestracji.
  • Wypełniając formularz rejestracji dostępny w witrynie firmy ABBYY.
  • Kontaktując się z najbliższym biurem firmy ABBYY.

Korzyści z rejestracji:

  1. Bezpłatna pomoc techniczna.
  2. Oferty specjalne produktów firmy ABBYY.
  3. Dodatkowa aplikacja, ABBYY Screenshot Reader, do rozpoznawania zrzutów ekranu.*

__________________________

* Aby uzyskać dostęp do aplikacji ABBYY Screenshot Reader, użytkownicy programu ABBYY FineReader 12 Professional muszą zarejestrować swój program.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article