Okno główne

Po uruchomieniu programu ABBYY FineReader otwiera się jego okno główne. Jednocześnie wyświetlane jest okno Zadanie, w którym można uruchomić wbudowane i niestandardowe zadania automatyczne.

W oknie głównym wyświetlany jest aktualnie otwarty dokument programu ABBYY FineReader. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Co to jest dokument programu FineReader?”.

  • W oknie Strony można przeglądać strony bieżącego dokumentu programu FineReader. Są dwa tryby widoku stron: miniatury (małe obrazy) i szczegóły (lista stron dokumentu i ich właściwości). Do przełączania się między tymi trybami można użyć menu skrótów tego okna, menu Widok oraz polecenia Narzędzia > Opcje… > Widok.
  • W oknie Obraz wyświetlany jest obraz bieżącej strony. Można w nim edytować obszary obrazu, obrazy stron oraz właściwości tekstu.
  • W oknie Tekst wyświetlany jest rozpoznany tekst. Można w nim sprawdzić pisownię i edytować tekst.
  • W oknie Powiększenie wyświetlany jest powiększony obraz wiersza lub aktualnie edytowanego obszaru. Podczas gdy w oknie Obraz jest wyświetlany ogólny widok strony, w oknie Powiększenie można dokładniej obejrzeć obraz, aby móc dostosować typ i położenie obszaru oraz porównać znaki budzące wątpliwości z ich powiększonym widokiem. Skalę obrazu można zmienić w dolnej części okna Powiększenie w sekcji .

Podpowiedź: obrazy w oknach Obraz i Powiększenie można przenosić za pomocą myszy przy wciśniętej spacji.

Przełączanie okien

  • Naciśnij klawisze Ctrl+Tab, aby przejść z jednego okna do innego.
  • Naciśnij klawisze Alt+1, aby aktywować okno Strony.
  • Naciśnij klawisze Alt+2, aby aktywować okno Obraz.
  • Naciśnij klawisze Alt+3, aby aktywować okno Tekst.

Więcej skrótów klawiaturowych opisano w części „Skróty klawiaturowe”.

Zobacz również:

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article