Hlavní okno

Při spuštění aplikace ABBYY FineReader se otevře její hlavní okno. Současně se zobrazí okno Úloha, kde můžete začít s integrovanými a vlastními automatizovanými úlohami.

Hlavní okno zobrazuje aktuálně otevřený dokument aplikace ABBYY FineReader. Podrobnosti viz "Co je dokument aplikace FineReader?"

  • V okně Stránky vidíte stránky aktuálního dokumentu FineReader. K dispozici jsou dva režimy zobrazení: miniatury (zobrazí se malý obrázek) a podrobnosti (zobrazí se seznam stránek dokumentu a jejich vlastností). Mezi těmito dvěma režimy můžete přepínat pomocí místní nabídky okna, nabídky Zobrazit nebo po zvolení položky Nástroje > Možnosti… > Zobrazit.
  • Okno Obraz zobrazuje obraz aktuální stránky. Zde můžete upravovat oblasti, obrazy stran a vlastnosti textu.
  • V okně Text se zobrazí rozpoznaný text. Zde můžete kontrolovat pravopis a upravovat rozpoznaný text.
  • Okno Lupa zobrazuje zvětšený obraz řádku nebo oblasti obrazu, který je momentálně upravován. V okně Obraz se zobrazí obecný pohled na stránku a v okně Lupa se zobrazí části obrazu ve větším detailu, takže můžete upravit typ oblasti a její polohu nebo porovnat znaky rozpoznané s nízkou důvěryhodností s jejich zvětšenými obrázky. Měřítko obrázku lze změnit v části ve spodní části okna Lupa.

Tip: S obrázky v oknech Obraz a Lupa lze pohybovat myší při přidrženém mezerníku.

Přepínání mezi okny

  • Stiskem Ctrl+Tab se provádí přepnutí mezi okny.
  • Stiskem kláves Alt+1 se aktivuje okno Stránka.
  • Stiskem kláves Alt+2 se aktivuje okno Obraz.
  • Stiskem kláves Alt+3 aktivujete okno Text.

Další klávesové zkratky viz "Klávesové zkratky."

Viz také:

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article