Automatizované úlohy

(Pouze u aplikace ABBYY FineReader Corporate)

V aplikaci ABBYY FineReader lze při zpracování dokumentů používat integrované a vlastní automatizované úlohy. Úlohy můžete organizovat v dialogovém okně Správce úloh….

  • Chcete-li otevřít Správce úloh, zvolte položku Nástroje > Správce úloh…, nebo stiskněte Ctrl+T.

Panel nástrojů v horní části Správce úloh obsahuje tlačítka pro vytváření, změny, kopírování, odstraňování, import a export úloh.

Chcete-li zpracovat dokument s využitím určité automatizované úlohy, spusťte tuto úlohu v kartě Mé úlohy okna Úloha.

Viz také:

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article