Úlohy aplikace Adobe PDF

S využitím úloh na kartě Adobe PDF okna Úloha můžete snadno převádět obrazy (např. naskenované dokumenty, soubory PDF a obrazové soubory) do PDF.

 1. V rozevíracím seznamu Jazyk dokumentu v horní části okna vyberte možnost jazyky dokumentu.
 2. V rozevíracím seznamu Barevný režim vyberte možnost plnobarevný nebo černobílý režim.

Důležité! Po převodu dokumentu do černobílé podoby již nelze barvy obnovit.

 1. V pravé části okna vyberte požadované možnosti dokumentu:
  • Pouze text a obrázky

Tato možnost uloží pouze rozpoznaný text a obrázky. Tento text bude možné plně prohledávat, velikost souboru PDF bude malá. Vzhled výsledného dokumentu se může od originálu nepatrně lišit.

 • Text nad obrazem stránky

Pomocí této možnosti se ukládá pozadí a obrázky originálu a nad ně se umístí rozpoznaný text. Tento typ souboru PDF obvykle vyžaduje na disku více místa než typ Pouze text a obrázky. Výsledný dokument PDF obvykle plně podporuje vyhledávání. V některých případech se vzhled výsledného dokumentu může od originálu nepatrně lišit.

 • Text pod obrazem stránky

Tato možnost uloží obraz celé stránky jako obrázek a umístí pod něj rozpoznaný text. Tato možnost se používá pro vytvoření dokumentu s možností vyhledávání, který vypadá prakticky stejně jako originál.

 • Pouze obraz stránky

Pomocí této možnosti se uloží přesný obraz stránky. Tento typ dokumentu PDF lze od původního dokumentu jen těžko odlišit, v souboru však nebude možné vyhledávání.

 1. Z rozevíracího seznamu Obrázek vyberte požadovanou kvalitu obrázků.
 2. Zvolte možnost PDF nebo PDF/A.
 3. Klikněte na tlačítko úlohy, kterou požadujete:
  • Skenovat do souboru PDF slouží k naskenování papírového dokumentu a jeho převodu na dokument PDF
  • Obrazový soubor do PDF slouží k převodu obrazových souborů na dokumenty PDF
  • Fotografii do PDF slouží k převodu fotografií na dokumenty PDF

Bude vytvořen nový dokument PDF a otevře se v aplikaci pro prohlížení souborů PDF.

Důležité! Při spuštění vestavěné úlohy se použijí aktuálně zvolené možnosti programu. Rozhodnete-li se některé možnosti změnit, musí se úloha restartovat.

Tip: Při ukládání rozpoznaného textu ve formátu PDF můžete zadat hesla, která brání neoprávněnému otevírání, tisku nebo úpravám. Podrobnosti najdete v části "Nastavení zabezpečení dokumentu PDF."

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article