Integrace s ostatními aplikacemi

Aplikace ABBYY FineReader 12 podporuje integraci s aplikacemi Microsoft Office a programem Průzkumník Windows. To umožňuje provádět rozpoznávání dokumentů během používání programů Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel a Průzkumník Windows.

Chcete-li rozpoznávat dokument během práce s programy Microsoft Word nebo Microsoft Excel, postupujte podle následujících pokynů.

 1. Klikněte na tlačítko v kartě ABBYY FineReader 12.
 2. V zobrazeném dialogovém okně zadejte následující:
  • Zdroj obrazu (skener nebo souboru)
  • Jazyky dokumentu
  • Možnosti uložení
 3. Klikněte na tlačítko Spustit.

Aplikace ABBYY FineReader 12 se otevře a rozpoznaný text bude odeslán do aplikace Microsoft Office.

Chcete-li rozpoznávat dokument během práce s programem Microsoft Outlook, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Otevřete Microsoft Outlook.
 2. Vyberte zprávu s jedním nebo více přiloženými dokumenty.

Tip: Nechcete-li rozpoznávat všechny dokumenty z přílohy e-mailové zprávy, můžete vybrat jen některé dokumenty.

 1. V kartě ABBYY FineReader 12 klikněte na tlačítko Převést obrázek nebo přílohu PDF.
 2. V zobrazeném dialogovém okně zadejte následující:
  • Jazyky dokumentu
  • Možnosti uložení
 3. Klikněte na tlačítko Spustit.

Tip: Pokud se vzhled rozpoznaného dokumentu významně liší od vzhledu zdrojového dokumentu, zkuste použít jiné nastavení rozpoznávání, případně zadejte textové oblasti ručně. Více informací o nastavení rozpoznávání naleznete v části "Tipy pro zvýššení kvality rozpoznávání OCR".

Otevření obrazu nebo souboru PDF z programu Průzkumník Windows:

 1. Vyberte soubor v programu Průzkumník Windows.
 2. Levým tlačítkem myši klikněte na soubor a poté na položkuAplikace ABBYY FineReader 12 > Otevřít v aplikaci ABBYY FineReader 12 v místní nabídce.

Poznámka: Pokud formát vybraného souboru není aplikací ABBYY FineReader 12 podporován, jeho místní nabídka nebude tyto položky obsahovat.

Aplikace ABBYY FineReader 12 se spustí a obraz z vybraného souboru bude přidán do nového dokumentu aplikace FineReader. Pokud je již aplikace ABBYY FineReader spuštěna a je otevřen dokument aplikace FineReader, obraz se přidá do dokumentu aplikace FineReader.

Pokud se tlačítko aplikace ABBYY FineReader na panelu nástrojů sady Microsoft Office ani v pásu karet nezobrazuje...

Pokud se panel aplikace ABBYY FineReader 12 na panelu nástrojů sady Microsoft Office nezobrazuje:

 • Klikněte na položku ABBYY FineReader 12 v místní nabídce panelu nástrojů aplikace Microsoft Office.

Pokud pás karet ani panel nástrojů aplikace Microsoft Office neobsahují tlačítko ABBYY FineReader 12, aplikace FineReader 12 nebyla během instalace s touto aplikací integrována. Integrace s aplikacemi Microsoft Office může být v případě ruční instalace aplikace FineReader 12 zakázána.

Povolení integrace:

 1. V panelu úloh klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na položku Ovládací panely > Programy a funkce.

Poznámka:

 • V operačním systému Microsoft Windows XP se tato položka nazývá Přidat nebo odebrat programy.
 • V systému Microsoft Windows 8 stiskněte kombinaci kláves WIN + X a potom v nabídce, která se otevře, klikněte na položku Programy a funkce.
 1. Ze seznamu nainstalovaných programů vyberte ABBYY FineReader 12 a klikněte na tlačítko Změnit.
 2. Požadované součásti vyberte v dialogovém okně Uživatelské nastavení.
 3. Řiďte se pokyny průvodce instalací.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article