Úprava vlastností oblasti

Při provádění automatické analýzy dokumentu aplikace ABBYY FineReader zjistí na stránkách dokumentu různé typy oblastí (např. tabulky, obrázky, text nebo čárové kódy). Program také analyzuje strukturu dokumentu a identifikuje nadpisy a další prvky rozvržení, např. záhlaví a zápatí, obrázky a popisky diagramů atd.

Nesprávně definované vlastnosti můžete v některých oblastech Textu a Tabulek změnit ručně.

  1. V okně Obraz nebo Lupa zvolte oblast a nastavte její vlastnosti v podokně Vlastnosti oblasti v okně Obraz.

V podokně Vlastnosti oblasti můžete nastavit následující vlastnosti:

Poznámka:

  • Pro pohyb vlevo a vpravo v panelu vlastností použijte tlačítka /, pokud není okno Obraz pro zobrazení celého panelu vlastností dost široké.
  • Některé vlastnosti textu lze upravit s použitím místní nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši v oblasti Text.
  1. Po provedení nezbytných změn spusťte proces OCR znovu.

Další informace viz "Pokud oblasti nebyly rozpoznány správně."

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article