Automatizace a plánování OCR

Zpracování více dokumentů často znamená několikanásobné opakování totožných činností. Aplikace ABBYY FineReader obsahuje integrované automatizované úlohy, které umožní provádět běžné operace jediným kliknutím. Potřebujete-li větší flexibilitu, můžete vytvářet vlastní automatizované úlohy z široké nabídky dostupných kroků zpracování.

Aplikace ABBYY FineReader zahrnuje ABBYY Hot Folder, plánovací aplikaci, jež vám umožní zpracovávat dokumenty v době, kdy se počítač nepoužívá, např. v noci. Plánované úlohy lze vytvořit pro specifické složky a mají všechna nezbytná nastavení pro otevírání obrazů, rozpoznávání a ukládání.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article