Použito nesprávné písmo nebo určité znaky nahrazeny znaky "?" nebo"□"

Pokud zjistíte, že jsou písmena v okně Text nahrazena znaky "?" nebo "□", zkontrolujte, zda písmo vybrané pro zobrazení rozpoznaného textu obsahuje všechny v textu používané znaky.

Podrobnosti viz  "Požadovaná písma."

Písmo v rozpoznaném textu lze změnit, aniž by bylo třeba znovu spustit rozpoznávání OCR.

Změna písma v krátkém dokumentu:

  1. Vyberte část textu, v níž jsou některé znaky zobrazeny nesprávně.
  2. Pravým tlačítkem klikněte na výběr a v místní nabídce klikněte na položku Vlastnosti.
  3. V podokně Vlastnosti textu vyberte požadované písmo. Písmo ve vybrané části textu se příslušným způsobem změní.

Změna písma v rozsáhlém dokumentu, ve kterém jsou použity styly:

  1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Editor stylu….
  2. V dialogovém okně Editor stylů vyberte požadovaný styl a změňte jeho písmo.
  3. Klikněte na tlačítko OK. Písmo ve všech částech textu, kde se používá tento styl, se příslušným způsobem změní.

Důležité! Pokud byl dokument aplikace ABBYY FineReader rozpoznán nebo upraven v jiném počítači, text dokumentu se ve vašem počítači nemusí zobrazit správně. V tom případě zkontrolujte, zda jsou ve vašem počítači instalována všechna písma použitá v dokumentu.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article