Předběžné zpracování obrazu

Kvalitu rozpoznávání mohou snížit zkreslené textové linie, zešikmení, šum a další vady, které jsou v naskenovaných obrazech a digitálních fotografiích běžné. Aplikace ABBYY FineReader může tyto vady odstranit automaticky a také vám umožňuje provádět to ručně.

Automatické předběžné zpracování obrazu

Aplikace ABBYY FineReader má několik funkcí pro předběžné zpracování obrazu. Jsou-li tyto funkce povoleny, program automaticky podle typu určí, jak lze obraz vylepšit a provede veškerá nutná vylepšení: odstraní šum, opraví zešikmení, vyrovná textové linie a opraví lichoběžníkové zkreslení.

Poznámka: Tyto operace mohou trvat velmi dlouho.

Chcete-li, aby aplikace ABBYY FineReader 12 prováděla automatické předběžné zpracování všech obrazů, které se otevírají a skenují, postupujte podle níže uvedených kroků.

 1. Otevřete dialogové okno Možnosti (Nástroje >Možnosti…).
 2. Klikněte na kartu Skenovat/Otevřít a zkontrolujte, zda je povolena možnost Stránky automaticky zpracovávat tak, jak jsou přidávány ve skupině Obecné a nezbytné operace jsou zvoleny ve skupině Předběžné zpracování obrazu.

Poznámka: Automatické předběžné zpracování obrazu lze také povolit či zakázat v dialogovém okně Otevřít obraz (Soubor>Otevřít soubor PDF nebo obrázek…) a v dialogovém okně skenování.

Ruční úprava obrazů

Automatické předběžné zpracování můžete zakázat a upravovat obrazy ručně prostřednictvím Editoru obrázků.

Chcete-li upravovat obrazy ručně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

 1. Otevřete Editor obrázků (Stránky Upravit obraz… v nabídce Stránka.

Levá část EDITOR OBRÁZKŮ obsahuje stránku dokumentu aplikace FineReader, která byla vybrána při otevírání Editoru obrázků. Pravá strana obsahuje několik karet s nástroji pro úpravu obrázků.

 1. Zvolte nástroj a proveďte požadované změny. Většinu nástrojů lze použít na vybrané stránky nebo na všechny stránky dokumentu. Stránky můžete vybrat prostřednictvím rozevíracího seznamu Výběr v okně Stránky.
 2. Po ukončení úprav obrazu klikněte na tlačítko Ukončit Editor obrázků.

Editor obrázků obsahuje následující nástroje:

 • Doporučené předběžné zpracování Program automaticky určí, které úpravy je na obrázku nutno provést. Provedené úpravy mohou zahrnovat odstranění šumu a rozmazání, inverzi barev, aby barva pozadí byla světlá, opravu zešikmení, vyrovnání textových linií, opravu lichoběžníkového zkreslení a ořez okrajů obrázku.
 • Korekce zešikmení Koriguje zešikmení obrazu.
 • Vyrovnání řádků s textem Vyrovnává jakékoli zahnuté textové linie na obraze.
 • Korekce fotografie Nástroje v této skupině umožňují vyrovnat textové linie, odstranit šum a rozmazání a převrátit barvu pozadí do bílé.
 • Opravit lichoběžníkové zkreslení Opravuje lichoběžníkové zkreslení a odstraňuje okraje obrazu, které neobsahují smysluplná data. Je-li zvolen tento nástroj, přes obraz se objeví modrá mřížka. Přetáhněte rohy mřížky do rohů obrazu. Provedete-li to správně, vodorovné linie mřížky budou rovnoběžné s textovými liniemi. Nyní klikněte na tlačítko Opravit.
 • Otočit a překlopit Nástroje v této skupině umožňují otáčet obrázky a převracet je svisle nebo vodorovně, aby se text objevil na pozici pro normální čtení.
 • Rozdělit Nástroje v této skupině umožňují rozdělovat obrázek na části. To může být užitečné, skenujete-li knihu a potřebujete rozdělit protilehlé stránky.
 • Oříznout Odstraňuje okraje obrázku, které neobsahují smysluplná data.
 • Převrátit Invertuje barvy obrazu. To může být užitečné v případě práce s nestandardně barevným textem (světlý text na tmavém pozadí).
 • Rozlišení Slouží ke změně rozlišení obrazu.
 • Jas a kontrast Mění jas a kontrast obrazu.
 • Úrovně Tento nástroj umožňuje upravovat barevné úrovně obrazů změnou intenzity stínů, světla a polotónů..

Chcete-li zvýšit kontrast obrazu, přesuňte pravý i levý posuvník na histogramu Úrovní vstupu. Levým posuvníkem se nastavuje barva, která bude považována za nejtmavší část obrazu, a pravým posuvníkem se nastavuje barva, která bude považována za nejsvětlejší část obrazu. Při posunu středního posuvníku doprava se obraz ztmaví a při jeho posunu doleva bude světlejší.

Posuvník úrovně výstupu nastavte tak, aby došlo ke snížení kontrastu obrazu.

 • Guma Slouží k odstranění částí obrázku.
 • Odstranit barevné značky Odstraní veškerá barvená razítka a značky vytvořené perem pro podporu rozpoznávání textu skrytého takovými značkami. Tento nástroj je určen pro naskenované dokumenty s tmavým textem na bílém pozadí. Tento nástroj nepoužívejte na digitální fotografie a dokumenty s barevným pozadím.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article