Úprava hypertextových odkazů

Aplikace ABBYY FineReader rozezná hypertextové odkazy a ve výstupním dokumentu vytvoří jejich síťové adresy. Zjištěné hypertextové odkazy se zobrazí modře a s podtržením.

Při zobrazování rozpoznaného dokumentu v okně Text najeďte ukazatelem myši na hypertextový odkaz a zobrazte adresu. Pro sledování hypertextového odkazu klikněte v místní nabídce na možnost  Otevřít Hypertextový odkaz, nebo stiskněte klávesu Ctrl a na hypertextový odkaz klikněte.

Postup přidávání, odstraňování nebo změny textu či adresy hypertextového odkazu:

 1. Text požadovaného hypertextového odkazu zvolte v okně Text.
 2. Chcete-li hypertextový odkaz odebrat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberte položku Odstranit hypertextový odkaz.
 3. Pro přidání nebo změnu hypertextového odkazu klikněte na položku Hypertextový odkaz… v jeho místní nabídce, nebo v hlavním panelu nástrojů klikněte na horní část okna Text. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz můžete:
  1. Upravit text odkazu v poli Text k zobrazení.
  2. Volit nebo měnit typ hypertextového odkazu ve skupině Odkaz na:
   • Vyberte možnost Webová stránka, pokud se jedná o odkaz na internetovou stránku.

V poli Adresa určete protokol a adresu URL stránky (např. http://www.abbyy.com).

 • Vyberte položku Místní soubor, pokud se jedná o odkaz na soubor.

Kliknutím na tlačítko Procházet… najděte soubor, na který bude hypertextový odkaz odkazovat (např. file://D:\MyDocuments\ABBYY FineReaderGuide.pdf).

 • Vyberte položku E-mailová adresa, aby uživatelé mohli odesílat e-mailové zprávy na adresu v hypertextovém odkazu jednoduše kliknutím na odkaz.

V poli Adresa určete protokol a e-mailovou adresu (např. mailto:office@abbyy.com).

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article