Představení aplikace ABBYY FineReader 12

Aplikace ABBYY FineReader je program pro optické rozpoznávání znaků (OCR), který převádí naskenované dokumenty, dokumenty PDF a obrazové soubory (včetně digitálních fotografií) do formátů s možností úprav.

Výhody aplikace ABBYY FineReader 12

Rychlé a přesné rozpoznávání

 • Technologie rozpoznávání OCR použitá v aplikaci ABBYY FineReader rychle a přesně rozpoznává jakýkoli dokument a zachovává jeho originální formátování.
 • Díky technologii adaptivního rozpoznávání dokumentu (ADRT®) společnosti ABBYY aplikace ABBYY FineReader umožňuje analýzu a zpracování dokumentů najednou a vcelku, a nikoli po jednotlivých stránkách. Tento postup zachová strukturu zdrojového dokumentu včetně formátování, hypertextových odkazů, e-mailových adres, záhlaví a zápatí, titulků obrázků a tabulek, číslování stránek a poznámek pod čarou.
 • Aplikace ABBYY FineReader je prakticky imunní vůči vadám tisku a dokáže rozpoznat texty vytištěné prakticky libovolným typem písma.
 • Aplikace ABBYY FineReader dokáže rozpoznat fotografie textu pořízené běžným fotoaparátem nebo mobilním telefonem. Dalším předběžným zpracováním obrazu se dokáže výrazně zvýšit kvalita fotografií, což má za následek přesnější rozpoznávání OCR.
 • Z důvodu rychlejšího zpracování aplikace ABBYY FineReader efektivně využívá vícejádrové procesory a nabízí speciální režim černobílého zpracování pro dokumenty, v nichž není nutno zachovat barvy.

Podporuje většinu světových jazyků*

 • Aplikace ABBYY FineReader dokáže rozpoznat texty napsané jakýmkoli ze 190 jazyků, které podporuje, a dokonce kombinací těchto jazyků. K podporovaným jazykům patří arabština, vietnamština, korejština, čínština, japonština, thajština a hebrejština. Aplikace ABBYY FineReader dokáže automaticky rozpoznat jazyk dokumentu:

Možnost kontroly výsledků OCR

 • Aplikace ABBYY FineReader má vestavěný textový editor, jenž umožňuje porovnávání rozpoznaných textu s originálními obrazy a provádění nezbytných změn.
 • Nejste-li spokojeni s výsledky automatického zpracování, můžete ručně zadat oblasti obrázků, které se mají sejmout, a provést výuku programu v rozpoznávání méně obvyklých a nezvyklých písem.

Intuitivní uživatelské rozhraní

 • Program je vybaven řadou přednastavených automatizovaných úloh, které pokrývají většinu běžných scénářů užití rozpoznávání OCR a umožňují převádění skenů, souborů PDF a obrazových souborů na upravitelné dokumenty pouhým kliknutím na tlačítko. Integrace s aplikacemi Microsoft Office a Průzkumník Windows znamená, že dokumenty lze rozpoznávat přímo z programů Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel nebo jednoduše po kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor v počítači.
 • Program podporuje běžné klávesové zkratky potáhnutí prstem po dotykové obrazovce operačního systému Windows, např. pro posouvání, přibližování či oddalování obrázků.

Rychlé uvádění

 • Rozpoznané části lze rychle kopírovat a vkládat do jiných aplikací. Obrazy stran se okamžitě otevřou a budou k dispozici k prohlížení, výběru a kopírování ještě před rozpoznáním celého dokumentu.

Rozpoznávání digitálních fotografií

 • Můžete pořídit snímek dokumentu digitálním fotoaparátem a aplikace ABBYY FineReader 12 rozpozná text, jako by šlo o běžný sken.

Archivace PDF

 • Aplikace ABBYY FineReader dokáže převádět papírové dokumenty nebo naskenované dokumenty PDF na dokumenty PDF a PDF/A, v nichž lze vyhledávat.
 • Kompresi MRC lze použít z důvodu snížení velikosti souborů PDF bez snížení obrazové kvality.

Podporuje více formátů ukládání a služby cloudového úložiště

 • Aplikace ABBYY FineReader 12 dokáže ukládat rozpoznané texty do formátů aplikací Microsoft Office (Word, Excel a PowerPoint), do formátů PDF/A a PDF s možností vyhledávání pro dlouhodobou archivaci a do oblíbených formátů elektronických knih.
 • Výsledky lze ukládat buď lokálně, nebo prostřednictvím služeb cloudových úložišť (Google Drive, Dropbox a SkyDrive) a jsou přístupné z jakéhokoli místa na světě. Aplikace ABBYY FineReader 12 také dokáže exportovat dokumenty přímo do aplikací Microsoft SharePoint Online a Microsoft Office 365.

Zahrnuje dvě bonusové aplikace — ABBYY Business Card Reader a ABBYY Screenshot Reader

 • Aplikace ABBYY Business Card Reader (k dispozici pouze s verzí ABBYY FineReader 12 Corporate) je praktický nástroj pro zachycování dat z navštívenek a jejich ukládání přímo do aplikací Microsoft® Outlook®, Salesforce a dalších softwarových nástrojů pro správu kontaktů.
 • Aplikace ABBYY Screenshot Reader je nenáročný program, který dokáže pořizovat snímky obrazovky, a to celého okna i vybraných oblastí, a rozpoznávat text uvnitř těchto snímků.

Bezplatná technická podpora pro registrované uživatele

* Seznam podporovaných jazyků se může v různých verzích produktu lišit.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article