Úprava tabulek

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje v okně Text upravovat rozpoznané tabulky. K dispozici jsou následující příkazy:

  • Sloučit buňky tabulky

Myší vyberte buňky tabulky, které se mají sloučit, a poté klikněte na možnost Sloučit buňky tabulky v nabídce Upravit.

  • Rozdělit buňky tabulky

Klikněte na buňku tabulky, kterou chcete rozdělit, a poté klikněte na možnost Rozdělit buňky tabulky v nabídce Upravit.

Důležité! Tento příkaz lze použít pouze na buňky tabulky, které byly dříve sloučeny.

  • Sloučit řádky tabulky

Myší vyberte řádky tabulky, které se mají sloučit, a poté zvolte možnost Sloučit řádky tabulky v nabídce Upravit.

  • Vymazat obsah buněk

Vyberte buňku nebo buňky, jejichž obsah chcete vymazat, a stiskněte klávesu Delete.

Poznámka: Ve výchozím nastavení nejsou nástroje pro úpravy tabulky v panelu nástrojů zobrazeny. Nástroje pro úpravy tabulky můžete přidávat do panelu nástrojů v dialogovém okně Upravit nástrojové lišty a klávesové zkratky (klikněte na položku Nástroje >Přizpůsobit… a otevře se dialogové okno).

Podrobné pokyny o tom, jak lze do nástrojových panelů přidávat tlačítka, jsou k dispozici v části "Panely nástrojů".

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article