Upravovanie tabuliek

Úpravu rozpoznaných tabuliek môžete v programe ABBYY FineReader vykonávať v okne Text. K dispozícii sú tieto príkazy:

  • Zlúčiť bunky tabuľky

Pomocou kurzora myši vyberte bunky, ktoré chcete zlúčiť, a potom kliknite na Zlúčiť bunky tabuľky v ponuke Upraviť.

  • Rozdeliť bunky tabuľky

Kliknite na rozdeľovanú bunku tabuľky, potom kliknite na Rozdeliť bunky tabuľky v ponuke Úpravy.

Dôležité upozornenie! Tento príkaz možno použiť iba pre bunky tabuľky, ktoré boli predtým spojené.

  • Zlúčiť riadky tabuľky

Pomocou kurzora myši vyberte riadky tabuľky, ktoré chcete zlúčiť, potom kliknite na Zlúčiť riadky tabuľky v ponuke Upraviť.

  • Odstránenie obsahu buniek

Vyberte bunku alebo bunky, ktorých obsah chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámka: Nástroje umožňujúce úpravu tabuľky sa štandardne nenachádzajú na paneli nástrojov. Na panel s nástrojmi môžete pridať nástroje na úpravu tabuľky v dialógovom okne Prispôsobiť panel nástrojov a skratky (kliknutím na Nástroje > Prispôsobiť… a otvorením dialógového okna).

Podrobné pokyny na pridanie tlačidiel na panely s nástrojmi sa uvádzajú v časti "Panely s nástrojmi".

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article