Odstraňovanie dôverných informácií

V programe ABBYY FineReader 12 môžete z rozpoznaných textov jednoducho odstrániť dôverné informácie.

  1. V ponuke Nástroje kliknite na možnosť Režim opráv alebo kliknite na tlačidlo na hlavnom paneli nástrojov.
  2. V okne Text pomocou značkovača začiernite text, ktorý chcete skryť.

Tip: Ak niektoré znaky začiernite omylom, môžete vrátiť poslednú opravu stlačením CTRL+Z alebo kliknutím na tlačidlo Späť na hlavnom paneli nástrojov.  

  1. Uložte dokument.

Opravený text bude vo výstupnom dokumente vybodkovaný. Ak vybratý formát ukladania podporuje farby textu a pozadia, znaky sa zobrazia ako obdĺžniky na čiernom pozadí.

Vypnutie Režimu opráv:

  • V ponuke Nástroje kliknite znova na Režim opráv alebo
  • Na hlavnom paneli nástrojov kliknite na .

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article