Αφαίρεση εμπιστευτικών πληροφοριών

Με το ABBYY FineReader 12, μπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε εμπιστευτικές πληροφορίες από αναγνωρισμένα κείμενα.

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης ή στο κουμπί στην κύρια γραμμή εργαλείων.
  2. Στο παράθυρο Κείμενο, χρησιμοποιήστε το μαρκαδόρο για να μαυρίσετε το κείμενο που θέλετε να αποκρύψετε.

Συμβουλή: Εάν μαυρίσετε ορισμένους χαρακτήρες κατά λάθος, μπορείτε να αναιρέσετε την τελευταία επιμέλεια πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναίρεση στην κύρια γραμμή εργαλείων.  

  1. Αποθηκεύστε το έγγραφό σας.

Το κείμενο που έχει υποστεί επιμέλεια έκδοσης, θα εμφανίζεται ως κουκίδες στο έγγραφο εξόδου. Εάν η μορφή αποθήκευσης που έχετε επιλέξει, υποστηρίζει χρώματα κειμένου και φόντου, οι χαρακτήρες θα εμφανίζονται ως μαύρα ορθογώνια.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επιμέλειας έκδοσης

  • Στο μενού Εργαλεία, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης ή
  • Κάντε κλικ στο κουμπί στην κύρια γραμμή εργαλείων.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article