Λήψη εικόνων

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας καταγραφής δεδομένων στο ABBYY FineReader 12 συνίσταται στην παροχή εικόνων στο πρόγραμμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη λήψη εικόνων εγγράφων:

Η ποιότητα της αναγνώρισης εξαρτάται από την ποιότητα της εικόνας και τις ρυθμίσεις σάρωσης. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τη σάρωση και τη φωτογράφηση εγγράφων και τον τρόπο διόρθωσης συνηθισμένων ελαττωμάτων από σαρώσεις και φωτογραφίες.

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες:

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article