Εργασία με διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης και Microsoft SharePoint

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης αποτελούν ένα εξαιρετικό τρόπο για να περιορίσετε τη χρήση του σκληρού σας δίσκου, να προσατεύσετε τα δεδομένα σας και να διασφαλίσετε τη δυνατότητα πρόσβασής σας στα αρχεία σας οποτεδήποτε τα χρειάζεστε. Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνετε δεδομένα από αναγνωρισμένα έγγραφα σε διαδικτυακές υπηρεσίες αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των Dropbox, SkyDrive και Google Drive. Μπορείτε να προσπελαύνετε εύκολα τις δικές σας διαδικτυακές θέσεις αποθήκευσης από τα πλαίσια διαλόγου ανοίγματος και αποθήκευσης στο ABBYY FineReader.

Μπορείτε επίσης να μεταφορτώνετε αναγνωρισμένα δεδομένα σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article