Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις μορφές εικόνας που υποστηρίζονται από το ABBYY FineReader 12.

Μορφή Επέκταση αρχείου Άνοιγμα Αποθήκευση
Bitmap bmp, dib, rle + +
Bitmap, ασπρόμαυρο bmp, dib, rle + +
Bitmap, γκρι bmp, dib, rle + +
Bitmap, έγχρωμο bmp, dib, rle + +
DCX dcx + +
DCX, ασπρόμαυρο dcx + +
DCX, γκρι dcx + +
DCX, έγχρωμο dcx + +
JPEG 2000 jp2, j2k + +
JPEG 2000, γκρι jp2, j2k + +
JPEG 2000, έγχρωμο jp2, j2k + +
JPEG jpg, jpeg + +
JPEG, γκρι jpg, jpeg + +
JPEG, έγχρωμο jpg, jpeg + +
JBIG2 jb2, jbig2 + +
PCX pcx + +
PCX, ασπρόμαυρο pcx + +
PCX, γκρι pcx + +
PCX, έγχρωμο pcx + +
PNG png + +
PNG, ασπρόμαυρο png + +
PNG, γκρι png + +
PNG, έγχρωμο png + +
TIFF tif, tiff + +
TIFF, ασπρόμαυρο, χωρίς συμπίεση tif, tiff + +
TIFF, ασπρόμαυρο, συμπίεση Packbits tif, tiff + +
TIFF, ασπρόμαυρο, συμπίεση CCITT ομάδας 4 tif, tiff + +
TIFF, ασπρόμαυρο, συμπίεση ZIP tif, tiff + +
TIFF, ασπρόμαυρο, συμπίεση LZW tif, tiff + +
TIFF, γκρι, χωρίς συμπίεση tif, tiff + +
TIFF, γκρι, συμπίεση Packbits tif, tiff + +
TIFF, γκρι, συμπίεση JPEG tif, tiff + +
TIFF, γκρι, συμπίεση ZIP tif, tiff + +
TIFF, γκρι, συμπίεση LZW tif, tiff + +
TIFF, έγχρωμο, χωρίς συμπίεση tif, tiff + +
TIFF, έγχρωμο, συμπίεση Packbits tif, tiff + +
TIFF, έγχρωμο, συμπίεση JPEG tif, tiff + +
TIFF, έγχρωμο, συμπίεση ZIP tif, tiff + +
TIFF, έγχρωμο, συμπίεση LZW tif, tiff + +
PDF pdf + +
PDF v. 1.7 ή προγενέστερη pdf + +
DjVu djvu, djv + +
GIF gif + -
XPS (απαιτείται το Microsoft .NET Framework 3.x) xps + -
Windows Media Photo wdp + -

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article