Υποστηριζόμενες μορφές αποθήκευσης

Το ABBYY FineReader μπορεί να αποθηκεύει αναγνωρισμένα κείμενα σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μορφές:

 • Έγγραφο Microsoft Word (*.doc)
 • Έγγραφο Microsoft Office Word 2007 (*.docx)
 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (*.rtf)
 • Κείμενο OpenDocument (*.odt)
 • Έγγραφο Adobe Acrobat (*.pdf)
 • Έγγραφο HTML (*.htm)
 • Έγγραφο FB2 (*.fb2)
 • Έγγραφο EPUB (*.epub)
 • Παρουσίαση Microsoft PowerPoint 2007 (*.pptx)
 • Αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα Microsoft Office Excel (*.csv)
 • Έγγραφο κειμένου (*.txt)

Το ABBYY FineReader υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα Windows, DOS, Mac, τις κωδικοσελίδες ISO και την κωδικοποίηση Unicode.

 • Φύλλο εργασίας Microsoft Excel (*.xls)
 • Βιβλίο εργασίας Microsoft Office Excel 2007 (*.xlsx)
 • PDF/A (*.pdf)
 • Έγγραφο DjVu (*.djvu)

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article