Поддържани формати за запис

ABBYY FineReader може да записва разпознатите текстове във всеки от следните формати:

 • Microsoft Word документ (*.doc)
 • Microsoft Office Word 2007 документ (*.docx)
 • Rich Text Format (*.rtf)
 • OpenDocument Text (*.odt)
 • Adobe Acrobat документ (*.pdf)
 • HTML документ (*.htm)
 • FB2 документ (*.fb2)
 • EPUB документ (*.epub)
 • Microsoft PowerPoint 2007 презентация (*.pptx)
 • Microsoft Office Excel файл във формат стойности, разделени със запетая (*.csv)
 • Текстов документ (*.txt)

ABBYY FineReader поддържа Windows, DOS, Mac и ISO кодови таблици и Unicode кодиране.

 • Microsoft Excel работен лист (*.xls)
 • Microsoft Office Excel 2007 документ (*.xlsx)
 • PDF/A (*.pdf)
 • DjVu документ (*.djvu)

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article