Ако не е открит баркод

Областите с Баркод маркират баркодовете, съдържащи се в документа. Ако документът Ви съдържа баркод, който искате да интерпретирате като последователност от букви и числа, вместо като изображение, изберете баркода и променете типа на областта на Баркод.

Забележка: Разпознаването на баркодове е забранено по подразбиране. За да разрешите разпознаването на баркодове, щракнете върху Инструменти> Опции…, щракнете върху раздел Четене и щракнете върху опцията Търси баркодове.

За да очертаете област с баркод и да я разпознаете:

 1. Задръжте Ctrl+Shift+Alt и използвайте мишката, за да изберете баркод в прозорец Изображение или прозорец Мащабиране.
 2. Стартирайте процеса на разпознаване.

Поддържани типове баркод:

 • Код 3 от 9
 • Проверка на код 3 от 9
 • Код 3 от 9 без звездичка
 • Codabar
 • Код 93
 • Код 128
 • EAN 8
 • EAN 13
 • IATA 2 от 5
 • Interleaved 2 от 5
 • Проверка на Interleaved 2 от 5
 • Матрица 2 от 5
 • Postnet
 • Промишлен 2 от 5
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • PDF417
 • Aztec код
 • Матрица данни
 • QR код
 • Частичен код

Забележка: По подразбиране типът баркод е Автоматично, което означава, че типовете баркод се откриват автоматично. Обаче не всички типове баркод могат да се открият автоматично и понякога може да се наложи да изберете ръчно подходящия тип от панел Свойства на областта.

ABBYY FineReader може да открие автоматично следните типове баркод: Код 3 от 9, Код 93, Код 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417, UPC-A и QR код.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article