Добавяне на изображения без обработка

Можете да използвате автоматизираните задачи Бързо сканиране, Бързо отваряне или Сканирай и запиши като изображение в прозореца Задача, за да сканирате или отворите изображения в ABBYY FineReader, без да ги обработвате или разпознавате предварително. Това може да е полезно, ако имате много голям документ и искате да разпознаете само някои от страниците му.

За подробности вижте "Копиране на съдържание от документи" и "Запис на изображение на страница."

  1. От падащия списък Цветен режим изберете пълноцветен или черно-бял режим.

Важно! След като документът е конвертиран в черно-бял, не можете да възстановите цветовете.

  1. Щракнете върху автоматизираната задача, която Ви трябва:
    • Бързо сканиране сканира хартиен документ и отваря изображенията в ABBYY FineReader без предварителна обработка или разпознаване на изображенията
    • Бързо отваряне отваря PDF документи и графични файлове в ABBYY FineReader без предварителна обработка или разпознаване на изображенията
    • Сканирай и запиши като изображение сканира документ и записва получените сканирани изображения. След приключване на сканирането се отваря диалогов прозорец за записване на изображението.

Относно списъка с формати на изображения, в които можете да запишете сканираните изображения, вижте "Поддържани формати на изображения."

В резултат изображенията ще бъдат добавени в нов ABBYY FineReader документ или записани в папка, която изберете.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article