Ако Вашият текст съдържа прекалено много специализирани или редки термини

ABBYY FineReader 12 проверява разпознатите думи в своя вътрешен речник. Ако текстът, който искате да разпознаете, съдържа много специализирани термини, абревиатури или имена, можете да подобрите точността на разпознаването, като ги добавите в речника.

  1. В меню Инструменти щракнете върху   Преглед речници….
  2. От диалоговия прозорец Потребителски речници изберете желания език и щракнете върху Изглед…
  3. Отваря се диалоговият прозорец Речник. В този диалогов прозорец въведете дума и щракнете върху Добави или изберете дума и щракнете върху Изтрий.

Ако речникът вече съдържа думата, която се опитвате да добавите, ще се появи съобщение, че думате вече е в речника.

Можете да импортирате потребителски речници, създадени в по-ранни версии на ABBYY FineReader (напр. 9.0, 10 и 11).

  1. От меню Инструменти щракнете върху Преглед речници…, изберете желания език и щракнете върху Изглед…
  2. Отваря се диалоговият прозорец Речник. В този диалогов прозорец щракнете върху бутона Импортирай… и изберете речниковия файл, който желаете да импортирате (той трябва да е с разширение *.pmd, *.txt или *.dic).

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article