Ако сложната структура на хартиен документ не е възпроизведена

Преди да стартирате процеса на разпознаване на документ, ABBYY FineReader извършва анализ на логическата структура на документа и определя областите, съдържащи текст, изображения, таблици и баркодове. Програмата разчита на този анализ, за да определи областите и реда, в който те се разпознават. Тази информация помага при пресъздаването на форматирането на оригиналния документ.

По подразбиране ABBYY FineReader ще анализира документите автоматично. Но в случай че форматирането е много сложно, някои области може да бъдат неправилно определени и може да решите да ги коригирате ръчно.

За коригиране на области използвайте следните инструменти и команди:

  • Инструменти за ръчно коригиране на област в лентата с инструменти в прозорец Изображение.
  • Команди в контекстно меню, налични при щракване с десен бутон върху избраната област в прозорец Изображение или прозорец Мащабиране.
  • Команди в меню Област.

След като направите желаните корекции, рестартирайте процеса на разпознаване.

Вижте също Ако области не са открити правилно.

Настройките за разпознаване, свойствата на областта и настройките за запис също оказват влияние върху това, колко добре ще бъде възпроизведено оформлението на оригиналния документ. За подробности вижте следните раздели: "Опции за разпознаване," "Настройка на свойства на област" и "Запис на резултати от разпознаване."

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article