Ако обработвате голям брой документи с подобно оформление

Ако обработвате голям брой документи с идентично оформление (например формуляри или въпросници), анализирането на оформлението на всяка страница поотделно ще отнеме много време. За да спестите време, можете да анализирате само един документ в комплект от подобни документи и да запишете откритите области като шаблон. След това можете да използвате този шаблон за други документи от комплекта.

За да създадете шаблон на области:

  1. Отворете изображение и или оставете програмата да анализира оформлението автоматично, или ръчно очертайте областите.
  2. В меню Област щракнете върху Запис на шаблон за област… В диалоговия прозорец за запис въведете име на шаблона си и щракнете върху Запиши.

Важно! За да можете да използвате шаблон на области, трябва да сканирате всички документи от комплекта, като използвате една и съща резолюция.

За да приложите шаблон на области:

  1. В прозорец Страници изберете страниците, към които желаете да приложите шаблон на области.
  2. В меню Област щракнете върху Зареди шаблон за област…
  3. В диалоговия прозорец Шаблон открита област изберете желания шаблон на области (файловете с шаблони на области имат разширение *.blk).
  4. В същия диалогов прозорец, до Приложи към, изберете Избрани страници, за да приложите шаблона към избраните страници.

Забележка: Изберете Всички страници, ако желаете да приложите шаблона към всички страници в текущия ABBYY FineReader документ.

  1. Щракнете върху бутона Отвори.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article