Редактиране на хипервръзки

ABBYY FineReader открива хипервръзките и пресъздава техните адреси в изходния документ. Откритите хипервръзки се появяват в синьо и са подчертани.

Докато преглеждате разпознатия документ в прозореца Текст, позиционирайте курсора на мишката върху хипервръзката и задръжте, за да видите адреса. За да последвате хипервръзка, изберете  Отваряне на хипервръзка от нейното контекстно меню или натиснете Ctrl и щракнете върху хипервръзката.

За да добавите, изтриете или промените текста или адреса на хипервръзка:

 1. В прозореца Текст изберете текста на желаната хипервръзка.
 2. За да премахнете хипервръзка, щракнете с десен бутон върху нея и изберете Изтриване на хипервръзка от контекстното меню.
 3. За да добавите или промените хипервръзка, щракнете върху Хипервръзка… от нейното контекстно меню или щракнете върху в главната лента с инструменти в горния край на прозореца Текст. В диалоговия прозорец Редактиране на хипервръзка можете да:
  1. редактирате текста на връзката в полето Текст за показване;
  2. изберете или промените вида на хипервръзката в група Връзка към:
   • Изберете Уеб страница за връзка към интернет страница.

В полето Aдрес задайте протокола и URL адреса на страницата (напр. http://www.abbyy.com).

 • Изберете Локален файл за връзка към файл.

Щракнете върху Преглед…, за да потърсите файла, към който ще сочи хипервръзката (напр. file://D:/MyDocuments/ABBYY FineReaderGuide.pdf).

 • Изберете e-mail адрес, така че потребителят да може да изпрати e-mail на адреса, съдържащ се в хипервръзката, просто като щракне върху нея.

В полето Aдрес задайте протокола и e-mail адреса (напр. mailto:office@abbyy.com).

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article