Опции за разпознаване

Изборът на правилни опции за разпознаване е важен, ако желаете бързи и точни резултати. Когато решавате коя опция желаете да използвате, трябва да вземете под внимание не само вида и сложността на Вашия документ, но също така как желаете да използвате тези резултати.  Налични са следните групи опции:

Можете да намерите опциите за разпознаване в раздел Четене в диалогов прозорец Опции (Инструменти> Опции…).

Важно! ABBYY FineReader автоматично разпознава всяка страница, която добавяте към FineReader документ. При разпознаването ще се използват текущо избраните опции. Можете да изключите автоматичния анализ и разпознаване на новодобавени изображения от раздел Сканиране/Отваряне в диалогов прозорец Опции (Инструменти > Опции…).

Забележка: Ако промените опциите за разпознаване след като документът е бил разпознат, стартирайте процеса на разпознаване отново, за да разпознаете документа с новите опции.

Режим Четене

Има два режима на четене в ABBYY FineReader 12:

  • Детайлно прочитане

В този режим ABBYY FineReader анализира и разпознава както прости документи, така и документи със сложно оформление, дори тези, в които има текст, отпечатан на цветен фон, както и документи със сложни таблици (включително таблици с бял цвят на линиите и таблици с цветни клетки).

Забележка: Сравнен с режима Бързо, режимът Детайлно отнема повече време, но осигурява по-добро качество на разпознаване.

  • Бързо прочитане

Този режим се препоръчва за обработка на големи документи с просто оформление и добро качество на изображенията.

Откриване на структурни елементи

Изберете структурните елементи, които искате да бъдат открити от програмата: горни и долни колонтитули, бележки под линия, съдържание и списъци. Избраните елементи ще бъдат интерактивни при записване на документа.

Обучение

Разпознаването с обучение се използва при разпознаване на следните видове текстове:

  • Текстове с декоративни елементи
  • Текстове със специални символи (напр. рядко срещани математически символи)
  • Големи обеми текстове от изображения с ниско качество (над 100 страници)

Опцията Прочитане с обучение по подразбиране е забранена. Разрешете я, за да обучите ABBYY FineReader по време на разпознаване на текст.

Можете да използвате вградени или потребителски модели на разпознаване. Изберете една от опциите в Обучение, за да изберете кои модели искате да използвате.

Потребителски модели и езици

Можете да записвате и зареждате настройки за потребителски модели и езици.

За подробности вижте "Какво е FineReader документ?"

Шрифтове

Тук можете да изберете шрифтовете, които да се използват при записване на разпознатия текст.

  • За да изберете шрифтове:
    1. Щракнете върху бутона Шрифтове….
    2. Изберете желаните шрифтове и щракнете върху OK.

Баркодове

Ако Вашият документ съдържа баркодове и желаете те да бъдат конвертирани в низове от букви и цифри, вместо да ги записвате като изображения, изберете Търси баркодове. Тази функция е забранена по подразбиране.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article