Možnosti rozpoznávania OCR

Výber správnych možností OCR je rozhodujúci pre bezchybné a rýchle výsledky. Pri rozhodovaní sa, ktoré možnosti chcete uplatniť, by ste nemali brať do úvahy len typ a komplexnosť dokumentu, ale aj zamýšľané použitie vašich výsledkov.  K dispozícii sú tieto skupiny možností:

Možnosti rozpoznávania OCR nájdete na karte Čítať dialógového okna Možnosti (Nástroje >Možnosti…).

Dôležité upozornenie! ABBYY FineReader automaticky rozpozná všetky strany, ktoré pridáte k dokumentu programu FineReader. Pri rozpoznávaní sa použijú aktuálne zvolené možnosti. Automatickú analýzu a rozpoznávanie OCR nových pridaných snímok môžete vypnúť na karte Skenovať/Otvoriť v dialógovom okne Možnosti (Nástroje >Možnosti…).

Poznámka: Ak zmeníte možnosti OCR až po rozpoznaní dokumentu, spustite proces OCR znovu, aby sa dokument rozpoznal s novými možnosťami.

Režim čítania

V programe ABBYY FineReader 12 sú dva režimy čítania:

  • Dôkladné čítanie

V tomto režime program ABBYY FineReader analyzuje a rozpozná jednoduché dokumenty, ale aj dokumenty so zložitým rozložením, predovšetkým dokumenty s textom na farebnom podklade a dokumenty so zložitými tabuľkami (vrátane tabuliek s bielymi rastrovými čiarami a tabuliek s farebnými bunkami).

Poznámka: V porovnaní s režimom Rýchle zaberie režim Dôkladné viac času, ale zabezpečí lepšiu kvalitu rozpoznávania.

  • Rýchle čítanie

Tento režim sa odporúča použiť pri spracovávaní objemných dokumentov s jednoduchým rozložením alebo pre kvalitné obrázky.

Detekcia štrukturálnych prvkov

Vyberte prvky štruktúry, ktoré chcete programom detegovať: hlavičky a päty, poznámky pod čiarou, obsah a zoznamy. Vybrané prvky budú po uložení dokumentu interaktívne.

Tréning

Použitie tréningu vzoru je užitočné pri rozpoznávaní nasledujúcich typov textov:

  • Text s ozdobnými prvkami
  • Texty so špeciálnymi znakmi (napr. nezvyčajné matematické symboly)
  • Veľké objemy textu z nekvalitných snímok (viac ako 100 strán)

Možnosť Čítanie s tréningom je pri predvolenom nastavení deaktivovaná. Túto možnosť aktivujte, ak má prebehnúť výučba programu ABBYY FineReader pri rozpoznávaní textu.

Na rozpoznávanie môžete použiť vstavané alebo vlastné vzory. Vyberte jednu z možností v časti Tréning a vyberte si vzory, ktoré chcete použiť.

Používateľské vzory a jazyky

Používateľský vzor a jazykové nastavenia si môžete uložiť a načítať.

Podrobné informácie nájdete v časti "Čo je to dokument programu FineReader?"

Písma

Tu môžete vybrať písma, ktoré sa použijú pri ukladaní rozpoznaného textu.

  • Výber písem:
    1. Kliknite na tlačidlo Písma….
    2. Vyberte požadované písma a kliknite na OK.

Čiarové kódy

Ak dokument obsahuje čiarové kódy, ktoré chcete previesť na reťazce písmen a čísel a neukladať ich ako obrázky, vyberte možnosť Hľadať čiarové kódy. Táto funkcia je štandardne deaktivovaná.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article