Technická podpora

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania programu ABBYY FineReader, skôr ako sa obrátite na službu technickej podpory, prečítajte si dokumentáciu, ktorú máte k dispozícii (Používateľská príručka a Pomocník). Odpoveď na svoju otázku môžete nájsť aj v časti venovanej technickej podpore na webovej lokalite spoločnosti ABBYY www.abbyy.com/support.

Pracovníci z nášho oddelenia technickej podpory budú na kompetentné zodpovedanie vašej otázky potrebovať nasledujúce informácie:

 • Vaše meno a priezvisko
 • Názov vašej spoločnosti alebo organizácie (ak existuje)
 • Vaše telefónne číslo (prípadne fax alebo e-mail)
 • Sériové číslo vášho balíčka s programom ABBYY FineReader alebo identifikácia podpory. Identifikácia podpory je jedinečný identifikátor sériového čísla s informáciami o vašej licencii a počítači. Ak chcete zobraziť váš identifikátor podpory, kliknite na Pomocník > O programe… > Informácie o licencii.
 • Číslo zostavenia (kliknite na Pomocník > O programe… a vyhľadajte pole Zostavenie)
 • Všeobecný opis problému a úplné znenie chybového hlásenia (ak sa zobrazilo)
 • Typ a procesor vášho počítača
 • Verziu operačného systému Windows
 • Ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité

Niektoré z vyššie uvedených informácií môžete získať automaticky:

 1. V ponuke Pomocník kliknite na O programe….
 2. V dialógovom okne Informácie o programe ABBYY FineReader kliknite na tlačidlo Informácie o systéme….

Otvorí sa okno s niektorými vyššie uvedenými informáciami.

Dôležité upozornenie! Bezplatnú technickú podporu môžu využívať len zaregistrovaní používatelia. Svoju kópiu programu ABBYY môžete zaregistrovať prostredníctvom webovej lokality spoločnosti ABBYY alebo kliknutím na Pomocník > Registrovať teraz….

Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa používania programu ABBYY FineReader, obráťte sa na najbližšie zastúpenie spoločnosti ABBYY.

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article